குணசேகரனை தொடாதே… கண்ணன் மீது கை வைக்காதே…! -மாஜி ஐஜி சர்ஜிக்கல் ஸ்டிரைக்