கவர்னர் கனவில் மாஜி ஐ.ஜி…? - ஜோதிடரைச் சுற்றினால் நடக்குமா?