குடும்பத்தோடு வேட்பாளர் தேர்வுக்கு பணம் செலுத்தியிருந்த தி.மு.க. தொண்டர்…? -நேர்காணலில் நடந்த சுவாரஸ்யம்